Resultat

12 råd om förskolans rum för barns lek och lärande. Författare: Mia Heikkilä, Jennie Schaeffer Andersson, Karin Saler, Anne Lillvist, Malin Lindberg, Jens Engman. Utgiven av Mälardalens högskola. Finns här: Råd för normkreativa förskolerum.

 

”Nu vill jag leka i alla rum!” Att bygga om och skapa nya lekmiljöer i förskolan. Powerpoint av Mia Heikkilä. Presenterad vid projektets spridningskonferens 30 aug 2019. Finns här: PP Mia Heikkilä

 

Kryphål och lekhyllor – arkitekterna berättar. Powerpoint av Karin Saler. Presenterad vid projektets spridningskonferens 30 aug 2019. Finns här: PP Karin Saler

 

Att lyssna på barnens röster vid förändring i förskolan – om samskapande och designprocesser med barn. Powerpoint av Jennie Schaeffer Andersson. Presenterad vid projektets spridningskonferens 30 aug 2019. Finns här: PP Jennie Andersson Schaeffer

 

Barns lek och samspel i förskolans rum. Powerpoint av Anne Lillvist. Presenterad vid projektets spridningskonferens 30 aug 2019. Finns här: PP Anne Lillvist

 

Nytänkande vägar till inkluderande lek och lärande. Powerpoint av Malin Lindberg. Presenterad vid projektets spridningskonferens 30 aug 2019. Finns här: PP Malin Lindberg

 

Socially Innovative Remodelling of Preschool Facilities. Författare: Malin Lindberg, Mia Heikkilä, Jennie Schaeffer Andersson. Publicerad i  European Public & Social Innovation Review. 3(2):1-13, (2018). Finns här.

 

Preschool remodelling through systemic (ex)change. Författare: Malin Lindberg, Mia Heikkilä, Jennie Schaeffer Andersson, Cecilia Nordquist. På väg att publiceras i International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation. Info finns här.